csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Fürstenberská rodová hrobka Kunín

Fürstenberská r...
kříž a Fürstenb...
Fürstenberská r...

Mezi méně známé památky v Kuníně náleží fürstenberská rodová hrobka na hřbitově. Návštěvníci obce většinou zavítají na zrekonstruovaný zámek u hlavní cesty, málo z nich však zavítá na kunínský hřbitov, kde se hrobka nachází. S historií zámku však velmi těsně souvisí. Roku 1872 totiž koupil zámek landkrabě Ernst Egon (celým jménem Ernst Filip Leonhrad Friedrich Egon) z Fürstenberka. Nový majitel kunínského zámku se narodil jako osmé dítě držitele fideikomisního (svěřeneckého) panství Weitra (česky Vitoraz) v Dolních Rakousích landkraběte Friedricha Karla z Fürstenberka. Rod náležel k nejstarším a nejvznešenějším v Rakousku a dokonce i v celém Německu. V průběhu 18. století se však rozdělil na dvě základní větve - knížecí a landkraběcí. Zatímco větev knížecí učinila hlavním sídlem starobylý hrad Křivoklát v Čechách a kvete v německém Donaueschingenu dodnes, druhá větev landkraběcí učinila svým sídlem právě staré slovanské město Vitoraz a v průběhu tohoto století úplně vyhasla. Landkrabě Ernst Egon vstoupil po ukončení právnických studií do státních služeb a delší dobu byl činný při místodržitelstvích ve Štýrském Hradci, Innsbrucku a v Brně. Na počátku 50. let ze státních služeb vystoupil a věnoval se správě statků svého otce. V roce 1854 byl landkrabě Ernst Egon obléněn arcibiskupským statkem Horní Moštěnice a o několik let později koupil statek Přestavlky u Přerova. Jeho starší bratr Friedrich Egon byl totiž již od roku 1853 arcibiskupem na jednom z nejvýznamějších stolců monarchie, v moravské Olomouci, jak se zdá, svého mladšího bratra se ujal. Roku 1872 pro něj zakoupil zámek a statek Kunín podporoval jej i rodinu nadále.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout

Hrobka Schindlerů Kunín

hrobka rodiny S...
hrobka rodiny S...

Hrobka Schindlerů uvnitř uchovává pozůstatky nejznámější majitelky zámku hraběnky Marie Walburgy z Truchsess - Waldburg - Zeilu. Její osudy jsou dostatečně známy, nepovedené manželství s důstojníkem Klementem Aloisem hrabětem z Truchsess - Waldburg - Zeilu, tragická úmrtí čtyř dětí, hraběnčiny deprese i její šlechetné úsilí o povznesení vzdělání dětí svých poddaných.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout

Hřbitov Kunín

Informace o hřbitově sledujte na webu hřbitova v Kuníně

Vytisknout