csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Vodní mlýn, Bartošovice

Bartošovický mlýn

bartosovicky-ml...
bartosovicky-ml...

Areál vodního mlýna s komplexem vodohospodářských staveb je nemovitou kulturní památkou. Byl budován od konce 15. století až do století dvacátého. Objekty jsou zastřešeny sedlovými střechami z druhé pol. a konce 19. stol. Mlýnice včetně přilehlé místnosti pro turbiny a agregát je zachována bez úprav. Na Odře nad mlýnem je vybudován střechovitý dřevěný jez.

Vytisknout

Fara Sedlnice

V roce 1784 nechala postavit pozdně barokní budovu těsně u kostelíka hraběnka z Canalu, roz. Chotková (stavba byla dokončená v r. 1791), kterou pak předala církvi. V roce 1979 byla stavba olomouckým arcibiskupstvím prodána do soukromého vlastnictví.

Vytisknout

Nádražní budova Českých drah Jistebník

V roce 1902 byla dokončena výpravní budova spolu s obytnou budovou pro zaměstnance dráhy. Obě budovy byly postaveny volně, základy tvoří beton prokládaný kamenem, zdivo je cihelné, zevně režné, u výpraví budovy s kamenným ostěním kolem oken a dveří. Štíty výpravní budovy měly původně dřevěné obednění. Ostatní památky - pomníky a pamětní desky.

Vytisknout

Výpravní budova železničního nádraží Suchdol nad Odrou

železniční nádr...
železniční nádr...

Stavební vývoj železniční stanice Suchdol nad Odrou: Železniční stanice Suchdol leží na hlavní trati bývalé Severní dráhy Ferdinandovy, jejíž stavba byla započata ve Vídni v roce 1837. Její první stanicí po překročení státní hranice byla Břeclav (1839), směřovala dále přes Hodonín a Hulín k Přerovu (1841) a z Lipníka, přes Suchdol a Ostravu k Bohumínu (1847), který je jejím posledním nádražím na našem území. Trať pokračovala dále do Polska s cílem dosáhnout solná ložiska v Haliči.
Nádraží Suchdol bylo postaveno v rámci další fáze výstavby, tj. úseku Lipník - Bohumín, jehož provoz byl zahájen v květnu 1847. Původní název stanice byl "Zauchtel" nebo "Zauchtel-Nordbahn". Roku 1863 bylo vyhověno žádosti okresního zastupitelstva v Novém Jičíně, aby se pojmenování rozšířilo podle okresního města na "Zauchtel - Neutitschein".

Pokračovat ve čtení

Vytisknout

Dřevěný jez Bartošovice

Bývalý dřevěný ...
Bývalý dřevěný ...
Bývalý dřevěný ...
Bývalý dřevěný ...

Na řece Odře, nad Bartošovickým mlýnem, je vybudován dřevěný střechovitý jez.

Vytisknout

Hasičská zbrojnice s věžními hodinami Kateřinice

Hasičská zbrojnice s věžními hodinami - nově zrekonstruovaná věž.

Vytisknout