csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Kostel sv. Mikuláše a hřbitov Albrechtičky

Kostel sv. Mikuláše s kryptou hrabat Vatterů z Lilie - přesné datum založení není známo, už v roce 1411 stála na návrší zvaném "Kostelní kopec" kaple a hřbitov. V 15. stol. k ní byla přistavěna kostelní loď. Nynější podobu dostal kostel v letech 1890 - 1892, kdy byl starý kostel zbořen a na jeho místě postaven nový.
Obecní hřbitov. Nachází se zde několik původních pomníků a křížů, z nichž dva jsou zapsány památkovým úřadem v seznamu památek pod čísly 2055 a 2056.
2055 - náhrobek Ferdinanda Vettera von Lilien parc. č. 156, ojedinělý, slohově čistý empírový náhrobek z r. 1821.
2056 - litinový kříž na hrobě Philippine graefin de damm parc. č. 156, nejstarší dochovaný litinový kříž v okr. Nový Jičín z roku 1832.

Tagy: Albrechtičky

Vytisknout