csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Kaple svaté Anny Jeseník nad Odrou

Zděná kaple z roku 1851, doklad přežívání barokního architektonického tvarosloví ve venkovském prostředí v 19. století. Kaple je podélná, půlkruhový závěr je mírně zúžený a odsazený, nároží v místě odsazení jsou okosená. Po obvodu stavby obíhá profilovaná korunní římsa. Průčelí je završeno štítovým volutovým nádstavcem, střecha je sedlová, s vížkou s lucernou. Průčelí bylo na konci 60. let omítnuto tvrdou břízolitovou omítkou, plastickédetaily - pilastry s palmetovými hlavicemi a festony ve štítu a v nadedveří - byly odstraněny. Kaple je umístěna ve středu obce, u domu č.p. 8.

Tagy: Jeseník nad Odrou

Vytisknout