csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Přírodní jezero Bergovo

Poměrně úzké jezero se klikatí v prostoru mezi železniční tratí Studénka-Přerov a řekou Odrou. Jezero sloužilo k výchově mládeže.

Vytisknout