csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Přírodní rezervace Koryta

Katastrální území: Bartošovice na Moravě
Charakteristika: Lesní porost v říční terase řeky Odry - lužní les svazu Alnion incanae s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin (hadilka obecná, kozlík celolistý, sněženka předjarní) a živočichů (střevlík).
Rozloha: 12,93 ha, ochranné pásmo nevyhlášeno
Datum vyhlášení: 1.9.1998

Tagy: Bartošovice

Vytisknout