csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Příroda Regionu Poodří - fauna

 • Čáp bílý

  Čáp bílý

  Velký pták, často hnízdí v lidské blízkosti. Živí se obojživelníky, drobnými hlodavci, nepohrdne plazy a větším hmyzem. Na hnízdě často klape zobákem. © www.RegionPoodri.cz
 • Husa velká

  Husa velká

  Největší z hus. V Poodří místy hnízdí v rákosinách, mimo hnízdění se vyskytuje v hejnech. Charakteristický hlas - kejhání. Při letu tvoří klínové formace. © www.RegionPoodri.cz
 • Kachna divoká

  Kachna divoká

  Hojný druh, v Poodří s celoročním výskytem. Hnízdí na zemi, v dutinách i ve větších starých hnízdech na stromech, někdy do jednoho hnízda snáší více kachen. Kachna je nenápadně zbarvená, peří kačera je naopak vybarveno výrazně. © www.RegionPoodri.cz
 • Kormorán velký

  Kormorán velký

  V Poodří hojný druh, navíc se zde zdržují i protahující hejna. Živí se rybami, za kterými se potápí. Ptáci dlouho vysedávají na stromech, kde se upravují a suší si peří. © www.RegionPoodri.cz
 • Ledňáček říční

  Ledňáček říční

  Velmi pestře zbarvený pták velikosti vrabce, v Poodří hojný. Loví drobné rybky, na které číhá usazený nad vodou na větvích a kořenech stromů. Ve strmých březích si vyhrabává hnízdní nory až 2 metry dlouhé. © www.RegionPoodri.cz
 • Moták pochop

  Moták pochop

  Štíhlý dravec velikosti káněte s charakteristickým "kymácivým" letem. Létá nízko nad zemí. Loví ve volné krajině. Tažný druh. © www.RegionPoodri.cz
 • Potápka roháč

  Potápka roháč

  V Poodří pravidelně hnízdí na rybnících. Velký skoro jako kachna, zaujme výraznou siluetou a zdobnými růžky na hlavě. Loví pod vodou. Živí se vodními živočichy. © www.RegionPoodri.cz
 • Racek chechtavý

  Racek chechtavý

  Veliký jako holub, skvělý letec. Hnízdí v koloniích v porostech na mělkých vodách nebo ostrůvcích. Potravu hledá ve volné krajině, nepohrdne odpadky, s chutí se živí třešněmi. V Poodří ubývající druh. © www.RegionPoodri.cz
 • Rosnička zelená

  Rosnička zelená

  Roztomilá zelená žabka s přísavkami na prstech, které jí umožňují vyšplhat na listy keřů a jiných rostlin. Zde se vyhřívá a lapá hmyz. Rozmnožuje se ve velmi mělkých, hustě zarostlých okrajích rybníků a tůní. © www.RegionPoodri.cz
 • Šídélko brvonohé

  Šídélko brvonohé

  Hojná vážka , která se vyskytuje kolem stojatých i pomalu tekoucích vod. Zdržují se na sluncem ozářených listech. Vyznačuje se třepotavým letem. © www.RegionPoodri.cz
 • Skokan ostronosý

  Skokan ostronosý

  Od velmi podobného skokana hnědého ho rozezná jen skutečný odborník. Žije v lesích s mokřady, prameništi a mělkými tůněmi, výskyt svědčí o dobře zachovaném vodním režimu. Ve vrcholném období rozmnožování se pokožka samců výrazně prokrvuje. © www.RegionPoodri.cz
 • Skokan zelený

  Skokan zelený

  Středně velký trávově zelený skokan osidluje menší zarostlé vodní plochy s hloubkou kolem 0,5 m (tůně, mokřady, menší rybníky). Živí se hlavně hmyzem. © www.RegionPoodri.cz
 • Užovka obojková

  Užovka obojková

  V Poodří hojná, obzvláště na březích vod. Středně velký had (dorůstá až do 120 cm) s charakteristickými bělavě žlutými skvrnami za hlavou. Živí se obojživelníky, hlodavci, někdy uloví i ptačí mládě nebo rybku. © www.RegionPoodri.cz
 • Vážka obecná

  Vážka obecná

  Vážka, která se vyskytuje kolem stojatých a pomalu tekoucích vod. Vyhledává otevřenou krajinu s loukami. Sluní se a odpočívá na vysokých stéblech, na kterých číhá na kořist. © www.RegionPoodri.cz
 • Volavka popelavá

  Volavka popelavá

  V Poodří velmi hojná, hnízdí i zimuje. Živí se rybami, obojživelníky a drobnými hlodavci. V korunách stromů vytváří početné hnízdní kolonie. © www.RegionPoodri.cz

Krajina Poodří je krajinou, která se vidí jen málo. Nepřehlédnutelným prvkem Poodří utvářející krajinu oderské nivy je rozptýlená zeleň. Louky jsou protkány sítí potoků a jezer obklopených rákosinami a stromořadími hlavatých vrb. Krajina je bohatá nejen na floru, ale i faunu. Na okolních polích můžete pozorovat řadu ptáků - zejména dravců (káně lesní, poštolka obecná). Ze savců je pole domovem hraboše polního, zajíce polního a spatřit lze také srnce obecného. Z hnízdících mokřadních a vodních druhů ptáků zde můžeme pravidelně spatřit volavku popelavou, potápku roháč, husu velkou. Z kachen zde hnízdí například kopřivka obecná. Staré stromové porosty jsou domovem mnoha ptačích druhů (brhlíka lesního, lejska bělokrkého). Ve zdejších vodách jsou hlavní chovnou rybou kapr obecný šupináč a lysec.

Vytisknout