csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Zámecká naučná stezka Bartošovice

Zámecká naučná ...

Zámecká naučná stezka dostala název podle jednoho ze svých zastavení, které je věnováno Bartošovickému zámku. Trasa Zámecké naučné stezky má délku cca 5 km. Je vedena katastrálním územím obce Bartošovice, ležícím převážně v chráněné krajinné oblasti Poodří. Návštěvníkovi nabízí možnost bližšího seznámení s přírodou zemědělské krajiny a nivy řeky Odry s jejími mokřady, rybníky a lesy, se zástupci rostlinných a živočišných druhů v daném území a v neposlední řadě s historií a památkami obce.
Rozšíření zámecké stezky - stezka byla otevřena v květnu roku 2003 a na podzim roku 2008 byla naučná stezka v rámci grantu poskytnutého krajským úřadem MSK a z vlastních zdrojů obce rozšířena o další dvě zastavení a to 6a Studánka pod sadem, 8a Řeka Odra, celkem tedy disponuje 12 zastaveními. Současně byla jednotlivá zastavení stezky doplněna o lavičky, odpadkové koše a byly zastřešeny 2 studánky. Zámecká naučná stezka - procházka začíná u budovy obecního úřadu, kde se návštěvník seznámí s historií obce a místními památkami. Další zastavení se nachází u Záchranné stanice pro volně žijící živočichy a centra ekologické výchovy s uvedením historie stanice a rozsahem činnosti. Třetí zastavení přivádí návštěvníka k bartošovickému zámku. Tento objekt je dominantou obce a  první zmínka o původní tvrzi je z roku 1490. Postupně zámek prošel složitým stavebně historickým vývojem a dnešní stav je výsledkem renesančních, barokních a historizujících přestaveb. Dne 30. 11. 1999 byl zámek prohlášen nemovitou kulturní památkou. Stal se také sídlem Regionu Poodří a je zde umístěno i turistické informační centrum. V současné době zámek nabízí reprezentativní prostory pro pořádání slavnostních hostin, seminářů a školení včetně ubytování.
Další zastavení na naučné stezce jsou věnována zemědělské krajině Poodří, Bartošovickému sadu, mokřadu na Cigánce a Hornímu bartošovickému rybníku, dále stezka pokračuje dubohabrovým lesem k Dolnímu bartošovickému rybníku a mlýnu, v jehož blízkosti se rozloučí se svými návštěvníky zastavením, které je věnováno Bartošovické rybniční soustavě.

Výškový profil naučné stezky
Najeďte si myší na výškový profil, ukáže se vám nadmořská výška a po kliknutí se zobrazí vybrané místo i na mapě na trase stezky.

Vytisknout

Naučná stezka Kotvice

Naučná stezka Kotvice seznamuje návštěvníky jednoho z nejcennějších území chráněné krajinné oblasti Poodří  s tím nejzajímavějším z přírodní rezervace Kotvice a z nivy řeky Odry mezi Novou Horkou a Studénkou.  V deseti zastaveních představuje typická přírodní stanoviště prezentující mimořádné druhové bohatství nivních ekosystémů a neopakovatelné kouzlo krajiny formované po staletí dvěma aktivními činiteli – vodou a člověkem. Naučná stezka byla poprvé otevřena v roce 1983 a měla mimo dvou vstupních ještě 6 tématických zastavení. Sloužila až do roku 1997, kdy byla velkou povodní silně poškozena. Svého vlastního znovuotevření se dočkala na jaře roku 1999. Dnes je stezka dlouhá asi 3 km, je určena výhradně pro pěší návštěvníky, fyzicky nenáročná a dostupná celoročně. Svůj počátek  má naučná stezka v Nové Horce pod bývalým mlýnem na okraji rezervace, ale postup návštěvníků není závazný - s prohlídkou je možno začít i u Pasečného mostu ve Studénce – v návaznosti na „Školní naučnou stezku“, která začíná u Masarykovy školy a k Pasečnému mostu návštěvníky bezpečně dovede. Zastavení naučné stezky jsou věnována lužnímu lesu s prastarými duby v bývalé zámecké oboře, životem kypícím rybníkům s bohatou mělčinnou a pobřežní vegetací a jejich ptačím obyvatelům, regulacemi nespoutané řece Odře, bohaté rybami a okrášlené „létajícím drahokamem“- ledňáčkem, loukám s rozptýlenou zelení připomínajícím anglický park a poklidným a jakoby ospalým jezerům ve slepých ramenech Odry. Návštěvník se stává součástí velkolepého přírodního divadla na pozadí staletého soužití vodního a lidského živlu.
Délka trasy cca 1,5 km. Napojuje se na modrou turistickou značku v Hladkých Životicích do Jistebníka, příp. na žlutou turistickou značku ze Studénky přes Petřvaldík do Košatky.

Lze naplánovat jednotlivé trasy pro osoby na vozíku (např. úsek Albrechtičky k Pasečnému mostu, k železniční trati, atd.).

Výškový profil naučné stezky
Najeďte si myší na výškový profil, ukáže se vám nadmořská výška a po kliknutí se zobrazí vybrané místo i na mapě na trase stezky.

Vytisknout

Naučná stezka Odra - niva

I. okruh
Nenáročná rovinná trasa pro základní školy. Na jednotlivých zastávkách možnost seznámení s charakterem krajiny, historickým využíváním území (rybníky), lesními porosty na rybničních hrázích, bylinami luk, řekou Odrou a živočichy, vázanými na tyto typy prostředí (porosty hrází jsou tak pestré, že na nich mají žáci možnost poznat všechny důležité listnaté dřeviny Poodří). Délka trasy je 2 km, přístupnost městskou hromadnou dopravou z Proskovic, pouze pro pěší.

II. okruh
Pro středoškolskou mládež a ostatní návštěvníky. Fyzicky nenáročná trasa rovinatou krajinou říční nivy Odry, Ondřejnice a Lubiny. Stezka věnovaná nivní krajině s meandrujícími vodními toky, typickým porostům stromů v březích vod a rybničních hrázích, loukám, rybníkům, negativním vlivům člověka na ohrožené biotopy lužních krajin, nutným revitalizacím území. Kromě toho seznamuje návštěvníky s historií vývoje sídel v nivě řeky (Košatka nad Odrou). Délka trasy je 5,9 km, přístupnost městskou hromadnou dopravou z Proskovic, v opačném směru z nádraží ČD v Jistebníku.

III. okruh
Prozatím pouze do Staré Vsi nad Ondřejnicí, v současnosti nenáročná rovinná trasa, plánovaná v celém rozsahu říční terasou do Proskovic pro exkurze vysokých škol, vhodná i k turistickému využití. Seznamuje návštěvníky se širokou říční nivou mezi Jistebníkem a Starou Vsí nad Ondřejnicí, řekami Odrou, Ondřejnicí i Lubinou a využíváním lužní krajiny člověkem. Součástí trasy je kromě rostlin a živočichů, možnost seznámení se s půvabnou historickou architekturou obcí tohoto území i negativními stavebními zásahy, realizovanými v závěru minulého století. Délka trasy prozatím je 3,6 km, přístupnost městskou hromadnou dopravou z Proskovic, ze Staré Vsi nad Ondřejnicí autobusy linkami oblasti Ostrava.

Výškový profil naučné stezky
Najeďte si myší na výškový profil, ukáže se vám nadmořská výška a po kliknutí se zobrazí vybrané místo i na mapě na trase stezky.

Vytisknout

Naučná stezka Novojičínská kopretina

Naučná stezka Novojičínská kopretina Vás seznámí s přírodou v okolí Nového Jičína. Dostanete se na zajímavá místa a můžete tak strávit příjemný den. Je to vcelku dlouhá trasa širokým okolím Nového Jičína. Celkem měří cca 80 km. Je vhodné ji rozdělit na několik kratších úseků.
Svou severní částí zasahuje do regionu Poodří a prochází obcemi Šenov u Nového Jičína, Kunín, Suchdol nad Odrou a Bernartice nad Odrou.
Pokud se rozhodnete navštívit Poodří a svou cestu zahájíte u nádraží v Novém Jičíně, můžete se vydat přes náměstí směrem k obci Kunín. Naučná stezka zde lemuje břeh říčky Jičínky a od informačního centra v obci pokračuje právě do regionu Poodří do Suchdolu nad Odrou. Odtud jde naučná stezka souběžně se žlutou t.z. částečně kolem meandrující řeky Odry. Poté se přes Bernartice nad Odrou dostanete pod Starojičínský hrad a pak zpět do Nového Jičína.
Vlastní značení naučné stezky vás zavede do Šenova. Dále budete pokračovat vlastním značením NS kolem říčky Jičínky (po proudu) až ke Kunínskému zámku. Vlastním značením NS pokračujete kolem zemědělského podniku stromořadím až k živočišnému středisku, kolem kterého pokračujete na silnici Kunín - Suchdol nad Odrou stále vlastním značením až k ČD Suchdol - nástupiště N. Jičín. Tady se napojíte na žlutou t.z. a tato vás povede Poodřím až do Bernartic. Po žluté projdete Bernartice a asi po 1km opustíte silnici a žlutá t.z. vás povede do polí a pod Starý Jičín až na zříceninu hradu Starý Jičín. Stejnou cestou i značkou sestoupíte zpět do obce a od rozcestí se vydáte po žluté t.z. směr Svinec - Oční studánka. Od Oční studánky a rozcestníku půjdete úbočím kopce stále po žluté t.z. až k rozcestníku červené a zelené t.z. A vydáte se po červené t.z. zpět do Nového Jičína.

Výškový profil naučné stezky
Najeďte si myší na výškový profil, ukáže se vám nadmořská výška a po kliknutí se zobrazí vybrané místo i na mapě na trase stezky.

Vytisknout

Blahutovická naučná stezka

 • Komunitní centrum

  Komunitní centrum

 • Blahutovický rybník

  Blahutovický rybník

 • Blahutovický rybník

  Blahutovický rybník

 • Blahutovický rybník

  Blahutovický rybník

 • zastavení č. II. — Bratr Slunce

  zastavení č. II. — Bratr Slunce

 • rozhled u zastavení č. II.

  rozhled u zastavení č. II.

 • Františkova cesta - lávka

  Františkova cesta - lávka

Jde o místní naučnou stezku, která měří 3 km. Má pět zastavení a dostanete se s ní nejen k obnoveným kapličkám a božím mukám, ale také k prameni Rynka, do staré pískovny či k rybníku.
Celou trasu je možné obejít za hodinu. Lze jít delší trasou (povede od rybníka směrem na Jeseník nad Odrou k vodárně) a od obnovených Božích muk zpět ke Komunitnímu centru Klášter, které nabízí ubytování a pořádá kulturní akce, kurzy řemesel, festivaly, tábory pro děti aj. Na trase byla postavena také rozhledna/ptačí pozorovatelna.

Naučná stezka je vhodná pro seniory, rodiny s dětmi, osoby na vozíku s asistencí. V okolí trasy se nachází několik restauračních zařízení.

 

Vytisknout

Naučná stezka Sovinec

Je vystavěna v oboře založené myslivci z Mysliveckého sdružení Fryčovice, v níž se rozhodli chovat jelence viržinského. Naučnou stezku tvoří pět zastavení s informačními tabulemi, jejich autorem je předseda Mysliveckého sdružení Fryčovice Kamil Síbr, samozřejmě za přispění i dalších členů MS. Naučná stezka v sobě spojuje hned dvě výhody:

 1. návštěvníci se dovědí něco zajímavého o oboře, zvěři a místních myslivcích
 2. provede návštěvníky oborou po vyznačené trase – někteří návštěvníci totiž nerespektovali soukromí zvěře

 

Výškový profil naučné stezky
Najeďte si myší na výškový profil, ukáže se vám nadmořská výška a po kliknutí se zobrazí vybrané místo i na mapě na trase stezky.

Vytisknout