csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Vznik Regionu Poodří

Základní kámen ke vzniku mikroregionu okresu Nový Jičín byl položen starosty obcí Bílova a Pustějova již v měsíci lednu 1999. V tomto období vznikla iniciativa obou obcí, která vyvrcholila dohodou a vytvořením volného sdružení sousedících obcí a to Bartošovic, Bílova, Hladkých Životic, KujavPustějova. Sdružení obcí v měsíci únoru se společně zapojilo do Programu obnovy venkova a dle dotačního titulu č. 7 požádalo o dotaci na zpracování integrovaného projektu venkovského mikroregionu.

Vznik Regionu Poodří

Region Poodří se nachází v severní části Moravské brány a blízkém okolí v Moravskoslezském kraji. Přirozenou osou celého území je údolní niva řeky Odry. Region Poodří vznikl jako sdružení 21 obcí, které společně usilují o zvelebení území v blízkosti řeky Odry. Na rozloze 253 km2 tvoří oblast se zachovalým životním prostředím a četnými kulturními památkami. Území je protkáno turistickými trasami a prochází tudy také mnoho cyklotras.

Sdružení obcí Albrechtičky, Bartošovice, Bílov, Hladké Životice, Kujavy, Kunín, Petřvald, Pustějov a Suchdol nad Odrou vzniklo zápisem ke dni 20. srpna 1999 do Registru Sdružení vedeného u OkÚ v Novém Jičíně. Dne 27. 9. 1999 se do tohoto sdružení připojují obce Bernartice nad Odrou, Bravantice, Jeseník nad Odrou, Jistebník, Mankovice, Sedlnice, Velké Albrechtice a Vražné, 2. 2. 2000 obec Trnávka a 30. 5. 2000 obec Kateřinice.

K datu 2. 1. 2002 byla provedena přeregistrace sdružení Regionu Poodří a vznikl svazek obcí Region Poodří dle zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) se sídlem v Bartošovicích čp. 1 – zámek. Členem svazku se nestala obec Mankovice. K tomuto datu je členem svazku 18 obcí zájmového území řeky Odry s celkovým počtem 20 500 obyvatel.

Dnem 20. 6. 2002 přistupují do Regionu Poodří další obce – Mošnov, Skotnice a Šenov u Nového Jičína. K  31. 12. 2010 sdružuje svazek 21 obcí, zaujímá rozlohu 282 km2 a má celkem 25 134 obyvatel.

Sídlem Regionu Poodří je zámek Bartošovice, kde se nachází Turistické informační centrum a kancelář svazku. Předsedkyní je starostka obce Bartošovice MVDr. Kateřina Křenková, místopředsedou je František Jordánek, starosta obce Sedlnice.
K datu 31. 12. 2014 ukončuje členství obec Bravantice.
K datu 31. 12. 2015 ukončuje členství obec Jistebník.
K 1. 1. 2016 jsou členy svazku 19 obcí.
 
Předmět činnosti svazku :
 • rozvoj malého a středního podnikání, podpora zemědělského hospodaření, rozvoj řemesel a služeb, vytváření nových pracovních míst, řešení nezaměstnanosti a zvýšení ekonomických aktivit a hospodářské síly regionu
 • podpora hospodářské infrastruktury (doprava, telekomunikace, energie, odpadové hospodářství, apod.), zajištění dopravní obslužnosti
 • sociální rozvoj obcí, vzdělávání
 • vzájemná spolupráce na úseku informatiky s cílem zlepšení  informovanosti členských obcí o činnosti v regionu a možnostech podpor venkova ze státních a jiných fondů a dále prezentace regionu navenek
 • ochrana životního prostředí, rozvoj přírodního dědictví
 • rozvoj kulturních hodnot, obnova historických budov, obnova spolkového života
 • rozvoj cestovního ruchu
 • propagace svazku a jeho zájmového území, mezinárodní spolupráce
 • společné postupy při uplatňování požadavků na dotace ze státních a zahraničních fondů s cílem zajistit financování z jiných než vlastních zdrojů
 • svazek rovněž poskytuje metodickou i praktickou pomoc, resp. konzultační a poradenskou činnost v rámci přípravy projektů při získávání dotací z  krajského a státního rozpočtu, nadací a v neposlední řadě z fondů Evropské unie
 • svazek obcí provozuje Školu obnovy venkova, v rámci které organizuje semináře, školení a workshopy pro samosprávu, podnikatelskou sféru, nevládní neziskové organizace a další zájemce nejen z Poodří

Vytisknout E-mail