csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Historie obce Vražné

Pohlednice Groß Petersdorf, Kreis Neutitschein = Vražné, okres Nový Jičín
Dějiny obce se odvíjejí od 13. - 14. stol. Historicky je třeba uvést německá pojmenování: Groß Petersdorf = Dolní Vražné (patří na Moravu s kostelem i poštou), Klein Petersdorf = Horní Vražné, Heinzendorf = Hynčice a Emaus = Emauzy (patří územně do Slezska). První zmínku o Vražném lze datovat do r. 1282, původně samostatná obec Hynčice se poprvé připomíná v roce 1374. Převážnou část území obce Vražné tvoří pole a louky, které byly v minulosti hlavním zdrojem obživy místních obyvatel - rolníků. Region spojovalo zejména pastevectví skotu. Odtud Kuhlaendchen (země krav= Kravařsko). Obyvatelé vesnice se také od 19. století zabývali pálením vápna, které bylo vyváženo do měst a obcí v okolí. Prosperující povoznictví zaniklo s postavením a rozvojem železnice. Odsun německého obyvatelstva po roce 1945 a následné osídlení obce Čechy a Slováky, příděly půdy a rolnických statků novým majitelům, socialistická kolektivizace do JZD, to byla etapa obrazu života obce v 2. polovině 20.století. V této době si našlo mnoho obyvatel obce práci v průmyslových firmách v okolních městech. Na konci 20. století zemědělsky hospodaří na větších polních celcích již jen několik soukromých podnikatelů.

Tagy: Vražné

Vytisknout