csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Bartošovice

Bartosovice 60

Zámecký park a ...
Bartošovice – obec s místní části Hukovice se rozkládá podél Bartošovického potoka, v údolní nivě řeky Odry, v Chráněné krajinné oblasti Poodří. První písemné prameny, ve kterých se obec připomíná, jsou z let 1383 – 1398 v souvislosti s lánem, náležícímu k příborskému fojtství. K památkově nejhodnotnějším objektům patří zámek,, který se připomíná jako pozdně gotická tvrz již od roku 1480. Budova zámku prošla složitým stavebně historickým vývojem. Fasády, celkový vzhled a část cenného mobiliáře pochází z let 1869 – 1877. Uvnitř je zachováno množství prvků interiérové výbavy z 19. století. Reprezentativní prostory zámku jsou dnes využívány k pořádání svatebních obřadů, slavnostních hostin a seminářů. V zámeckém parku roste největší živý organizmus v České republice a to platan javorolistý, památný strom.
Platan javoroli...
Ve středu obce se nachází kostel sv. Petra a Pavla, který byl přestavěn v roce 1583. Dochovaly se zde náhrobní kameny držitelů panství – nejstarší z nich je z roku 1504. Vedle kostela stojí Meinertova hrobka, romantická stavba z 1. poloviny 19. století, jediná kopie knížecí hrobky ve Výmaru. Významnou osobností zdejší farnosti byl Jan Bayer, farář v obci v letech 1802 – 1830, který byl přítelem tehdejšího spolumajitele panství profesora Josefa Jiřího Meinerta a stejně jako on byl znalcem folkloristiky zdejšího kraje.
Hrobka rodiny M...
V blízkosti kostela je postavena bývalá fara, dnes sídlo Záchranné stanice pro volně žijící živočichy a centrum ekologické výchovy se stálou expozicí „Příroda a život v Poodří“. Jedná se o jednopatrovou stavbu z roku 1737. Každoročně se na přelomu června a července koná tradiční pouť. Oblíbený je výlov zdejších rybníků – Horního a Dolního, součástí jsou podzimní pooderské rybářské slavnosti s ochutnávkou rybích specialit. Návštěvník obce má možnost využít procházky pooderskou přírodou a to značenou Zámeckou naučnou stezkou, dlouhou 5 km, která má 12 zastavení.

Fotogalerie obce | Stránky obce

Vytisknout

Trnávka

Trnávka

Obec Trnávka se nachází v údolí potoka Trnávky asi 7 kilometrů severovýchodně od Příbora. Okolí obce je kopcovité a zalesněné. O vzniku a původu obce se nezachovaly žádné zprávy. Ves se poprvé připomíná v roce 1307 jako Trenavia, kdy byla samostatným biskupským lénem. Trnávka byla zemědělskou vesnicí se dvěma panskými dvory a vodním mlýnem nedaleko vsi, v 16. století zde stávala tvrz. Koncem 18. století vznikla severně od Trnávky osada Chabičov, jež náleží k obci. Kulturní památkou obce je barokní zámek z 18. století, k němuž přiléhá částečně dochovaný přírodně krajinářský park z 19. století. Jeho součástí je zámecký rybník, v jehož blízkosti je přírodní rezervace s výskytem vzácných obojživelníků. V současnosti v zámku sídlí obecní úřad a zrestaurované zámecké místnosti jsou využívány ke společenským akcím.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout

Sedlnice

Sedlnice

Obecní úřad Sel...
Obec se rozkládá po obou březích Sedlničky. První písemná zmínka o názvu vsi pocházejí z roku 1359. Původně dvě správné samostatné obce se sloučily v roce 1863. Na sedlnickém panství se vystřídala řada šlechtických majitelů. K nejvýznamnějším patřil rod Sedlnických z Choltic a Eichendorffové. Z nich se do dějin kulturního světa zapsal německý romantický básník Josef Eichendorff (1788 – 1857). Bohatou historii připomíná několik památek. Jde o zámek, který prošel mnoha změnami. Dnes je jen torzem dřívější krásné barokní stavby, která již jen velmi málo připomíná to, čím bývala v minulé době. Významnou dominantou je kostel sv. Michala, ve kterém jsou při vstupu na bočních stěnách zazděny renesanční náhrobky Jana Sedlnického z Choltic a jeho choti Johanky z Limberka. Zajímavý je také pomník básníka Josefa Eichendorffa, který tvoří několik bludných kamenů spojený v obelisk. Osobností obce je Jan Zábranský, básník doby národního obrození a rodákem je Josef Simper, jenž se v Americe stal významným farmářem a klenotníkem. Kromě památek mají Sedlnice i další zajímavosti. Například Josefův dub, lokalitu s názvem Sedlnické sněženky, která tvoří přírodní rezervaci. V obci je zřízeno Kulturní informační centrum Sněženka. Součástí centra je informační středisko, videokavárna, internetová kavárna, TV studio a kongresový sál, dále pak knihovna, restaurace, ubytování pro 15 osob, kuželna, tělocvična a sauna. Dalším místem k vyžití je vodní nádrž pod střelnicí známá mezi místními jako „Bartoňka“. Tato slouží ke koupání a také místním rybářům ke sportovnímu rybolovu. Obcí vede okruh Kravařsko a cylkotrasa č. 6039 - rodištěm S. Freuda, která je 17 km dlouhá, vhodná jak pro trekingová tak silniční kola a je označována jako lehká.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout

Bílov

Bilov 60Bílov – leží na náhorní rovině Nízkého Jeseníku nedaleko města Bílovec. Z různých míst katastru obce pocházejí nálezy z mladší doby kamenné, ale první písemná zmínka jez roku 1329, kdy ji vlastnili pánové z Kravař. Celý katastr obce patří do území přírodního parku Oderské vrchy. Přes nedostatek tekoucí vody bylo toto místo osídleno již ve velmi dávných dobách. Významnou památkou obce je kostel sv.Vavřince, který byl původně filiální a dřevěný. Do dnešní kamenné podoby byl vystavěnv letech 1709 – 1733 a roku 1814 povýšen nakostel farní. K památkám obce patří i kostelní zvon s latinským nápisem z roku 1495. K památkám církevního charakteru lze, vedle některých kusů kostelního inventáře, zařadit též morový sloup z roku 1549 na horním konci obce a tři Boží muka. Nedílnou součástí kulturního dědictví obce je její znak, který vychází z pečetidla z roku 1706. Obec Bílov nabízí možnosti sportovního vyžití, jízdu nakole po cyklotrase Kravařsko a také mnoho aktivit na víceúčelovém hřišti a tenisovém kurtu s umělým povrchem. Pro ty, kteří chtějí trávit svůj volný čas v přírodě a u vody, nabízí možnost sportovního rybolovu na vybudované vodní nádrži jménem Hubleska. Každoročně se zde při jarním otvírání pořádají rybářské závody, které se stávají vyhledávanou akcí domácích i přespolních zájemců. Okolí Bílova a příroda vybízí k pěší turistice a k relaxačním procházkám po malebném okolí. Výhled do širokého okolí na Moravskou bránu nabízí nově vybudovaná rozhledna navysílači firmy T-Mobil, a.s. Vyhlídková plošinaje umístěna ve výšce 26,25m a vede k ní venkovní ocelové schodiště se 137 schody.

Fotogalerie obce | Stránky obce

Vytisknout

Šenov u Nového Jičína

Šenov u Nového Jičína

Šenov u Nového Jičína se rozkládá po obou březích říčky Jičínky a silnice vedoucí z Nového Jičína do Fulneku. Obcí Šenov prochází železnice, která spojuje Nový Jičín se Suchdolem nad Odrou. Obec byla v dávné minulosti vesnicí původu českého. Kdy byla založena nelze přesně zjistit. Podle historických pramenů připadá její založení do let 1258 – 1288. Další prameny řadí její založení do roku 1293, a to společně s Kunínem. Podle půdorysu je to typická lesní lánová obec. Nejvýznamnějším rodákem obce je Franz Barwig, který se v roce 1868 v Šenově u Nového Jičína narodil. Začínal jako lidový řezbář betlémů a restaurátor venkovských kostelů v Novém Jičíně. V letech 1887 –1897 se nejprve vzdělával, později působil na Umělecko-průmyslové škole ve Vídni. Obec ztrácí svůj průmyslový charakter, získává novou tvář rozvojem drobných podnikatelských aktivit a služeb a výstavbou rodinných domků. Občané mohou sportovat ve sportovním areálu, kde jsou umístěny tenisové kurty, fotbalové a volejbalové hřiště, hřiště na plážový volejbal a Klubovna Na kurtech. V obci je možnost ubytování v hotelích Mc Limon a Salaš.
Největší obecní akcí je v měsíci srpnu Šenovský škrpál, který je hojně navštěvován a má dlouholetou tradici. K přednostem obce patří krásné přírodní okolí a bezprostřední blízkost historického města Nový Jičín. Přírodní zajímavostí je Banerova studánka se silným pramenem, který vyvěrá na severním svahu vyvýšeniny s nadmořskou výškou 357 m n.m., pod názvem Kriegshübel (doslovně „válečná hůrka“), který se táhne severovýchodním směrem v horní části katastru obce Bernartice nad Odrou. V blízkosti studánky se nachází krásný les a s hůrky je rovněž nádherný výhled do okolní krajiny. Obcí prochází cyklotrasy Palackého stezka a okruh Kravařsko.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout

Kujavy

Kujavy

Kujavy – obec se nachází asi 3 km od města Fulneku. Původně byla tvořena dvěmi osadami, starší byla slovanská, mladší německá. Německou osadu založil tamější fojt Clemens, jmenovala se Clemensdorf a vznikla asi okolo roku 1293. Později obě osady splynuly v jednu obec, přičemž česká část se potom poněmčila. Český název (v roce 1399 Kuyawa) asi pochází ze staroslovanského kujati - bublati, podle Děrenského potoku, který obcí prochází. Nejstarší písemná zmínka jez roku 1293 a současný název Kujavy je znám od roku 1461. Kujavy byly do roku 1458 fulneckým lénem jako rytířský statek, pak patřily fulneckému panství. Za svého působení ve Fulneku docházel k bratřím do Kujav Jan Amos Komenský.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout

Skotnice

Skotnice

Obec Skotnice se nachází 20 km jihozápadně od Ostravy, v těsné blízkosti letiště Mošnov, na rozloze 913 ha. První zmínka o obci pochází z roku 1330 a její název byl pravděpodobně odvozen od chovu skotu.

K historickým zajímavostem patří dvě kulturní nemovité památky - třípatrová zděná boží muka pocházející z první poloviny 19. století a vodní mlýn s unikátním dochovaným technickým zařízením. Za zmínku stojí ojedinělá mineralogická lokalita Hončova hůrka (336 m n. m.). Jde o geologický výtvor v rámci Podbeskydské pahorkatiny a Moravské brány. Jedná se také o významnou lokalitu s výskytem teplomilnějších druhů rostlin a dvou jezírek s mokřadními společenstvy. Tento opuštěný lom tvoří krajinnou dominantu a výrazně zvyšuje pestrost okolní zemědělské krajiny. V obci je velké množství ploch s rozptýlenou udržovanou zelení a menšími lesíky s krásnými výhledy do okolní krajiny.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout

Velké Albrechtice

Velké Albrechtice

Obec Velké Albrechtice se rozkládá v údolí podél vodního toku Bílovka, jihovýchodně od města Bílovce. Jižní hranice katastru obce kopíruje historickou hranici Moravy a Slezska. Svůj název obec nese údajně po Albrechtovi, který v době Přemysla II. byl olomouckým biskupem baronem ze Schaumburkaa Helsteinu vyslán osídlit válkami zničenou osadu a doplnit zbytky slovanského obyvatelstva. Doložit datum založení obce nelze. Území obce bylo součástí majetku pánů z Kravař, větve rodu Benešoviců, spolu se sousedním Bílovcem. Mezi památky obce patří pozdně gotický kostel sv. Jana Křtitele z 1. poloviny 15. století, nově zaklenutý roku 1820. Dále ohradní zeď z lomového kamene, vymezující obvod hřbitova při kostele sv. Jana Křtitele. Zeď pochází v jádru ze 16. století, místy dosahuje výšky až 3 m. Návštěvník přijíždějící do Velkých Albrechtic od Studénky si jistě povšimne nenápadného rybníčku se zarostlým ostrůvkem uprostřed. Toto místo je svědkem dávné historie obce. Jedná se o archeologickou lokalitu, která je zapsána v seznamu kulturních památek. Stávala zde vodní tvrz a rybník je pozůstatkem obranného vodního příkopu. Kdo a kdy tvrz postavil není známo, ale datuje se do 13. až 14. století. Postavena byla zřejmě k obraně obchodní cesty vedoucí údolím Bílovky a zanikla koncem 15. století. Existenci potvrzují archeologické nálezy ing. Gustava Stumpfaz roku 1921, a to středověké keramiky a kachlů. Místo je zapsáno ve státním seznamu kulturních památek. Poloha obce a okolní terén zve k cyklistickýma turistickým výletům i vyjížďkám na koních. Obcí prochází cyklotrasy: č. 6011,č. 6190 a okruh Kravařsko. Z kopců nad obcí je překrásný výhled na Beskydy. V zimě je okolní terén ideální pro běžkaře. Zdejší toky Jamník a Bílovka a pstruhový revír Setina nabízejí ty nejlepší podmínky pro rybolov. Jako chovné sádky slouží rybníky Českého rybářského svazu Bílovec.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout

Hladké Životice

Hladké Životice

V mírném údolí na březích Husího potoka, asi 5 km od Fulneku, se rozkládá obec Hladké Životice. Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1324. Ve 14. století zde již stával dřevěný kostel. Katolická fara pak v 16. století zanikla, ale již v roce 1686 byl v obci postaven nový kamenný kostel zasvěcený sv. Mikuláši. Mezi drobné sakrální stavby patří kaplička sv. Floriána, která se nachází na horním konci obce ve směru na Fulnek. Kaplička sv. Anežky a Zdislavy se nachází u lípy ve směru na Kunín a Michelova kaplička v zastavěné části obce.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout