csarenfrdeelhuitkoplptruskes

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST POODŘÍ

(Ostrava-Polanka nad Odrou, Svinov)Název: Poodří Typ: chráněná krajinná oblast Datum vyhlášení: 27.3.1991 Kým vyhlášeno: MŽPČR č.155 Výměra v ha: celková rozloha celé krajinné oblasti je 8150 ha.< Geografické vymezení: SŠ: 49°36´ - 49°48´N VD: 17°52´ - 18°14´E Nadmořská výška: v rozpětí 212 m.n.m. (Odra u Ostravy) a 298 m.n.m. (plochý rozvodní hřbet u Hůrky v jižní části). Popis chráněné krajinné oblasti: Chráněné území nížinného charakteru, zřízené k ochraně mokřadních ekosystémů niv. Nachází se v okresech Frýdek-Místek, Nový Jičín a na území města Ostravy (1 desetina území). Oblast je charakteristická harmonicky utvářenou krajinou parkového charakteru s množstvím rozptýlené zeleně. Území zahrnuje přirozeně meandrující tok řeky Odry se soustavami trvalých i periodických tůní, lužní lesy, mokřady mezinárodního významu - zapsány v seznamu Ramsarské konvence, několik rybničních soustav a největší systém aluviálních luk v České republice. V oblasti se nachází ptačí území evropského významu zahrnuté do projektu ICBP.

Vytisknout