csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Region Poodří

Šli vysokým lesem, až se dostali na širokou louku.A na té louce zůstali stát. Ta krása před nimi!Dívali se na kouzelný úval řeky Odry, na lučiny a pole, na bílé dědiny s doškovými střechami...Dívali se na ten div, až ten nejmladší z bratří zvolal: "Bratři, krásnější kout světa jsem neviděl!" (pověst Císař Pyskač) Takto popsali krajinu Poodří naši předkové a stejně krásná je i dnes.Proto také byla v roce 1991 vyhlášena za chráněnou krajinnou oblast. Poodří je mokřad mezinárodního významu chráněn Ramsarskou úmluvou a pro své nesporné přírodní hodnoty byla oblast zařazena mezi ptačí území a významné lokality evropské soustavy NATURA 2000. Region Poodří se nachází v severní části Moravské brány. Přirozenou osou celého území je údolní niva řeky Odry, na jedné straně ohraničená obcí Jeseník nad Odrou a na druhé Ostravou. Region vznikl jako sdružení obcí v roce 1999. Dnes sdružuje 21 obcí, které společně usilují o zvelebení území v blízkosti řeky Odry. Na rozloze 282 km2 tvoří oblast se zachovalým životním prostředím a četnými kulturními památkami. Celkem zde žije 24 100 obyvatel. Charakteristickým a krajinářsky významným prvkem Poodří jsou rybníky, o nichž jsou dochovány zmínky již z 15. století. Stávající počet 57 rybníků se nachází na ploše o výměře 694 ha. Malebnost krajiny dotvářejí rozlehlé louky lemované hlavatými vrbami i prastarými duby, strouhy se starobylými mlýny, tůně a jezera ve starých ramenech řeky Odry. Region Poodří poskytuje ideální podmínky pro cykloturistiku, pohodovou pěší turistiku, je vyhledáván rybáři, ornitology a hlavně milovníky přírody. Je ideálním místem pro rodiny s dětmi. K pobytu je možno využít ubytovacích zařízení jako penzion Poodří v Suchdole nad Odrou, turistická ubytovna Kotvice v Albrechtičkách, zámek v Bartošovicích, turistická ubytovna v Jeseníku nad Odrou, penzion Mc Limon a hotel Salaš v Šenově u Nového Jičína a několik dalších. Mezi nejcennější zámecké stavby období baroka na Moravě náleží kunínský zámek. Postaven byl v 1. polovině 18. století vídeňským stavitelem Janem Lukášem Hildebrandtem. V roce 1792 byl na zámku založen moderní vzdělávací ústav, jediný svého druhu ve střední Evropě, který v létech 1807 – 1809 navštěvoval rodák z nedalekých Hodslavic, pozdější historik a Otec národa František Palacký. Pod vlivem zámeckého učiliště byl k zájmu o přírodní vědy přiveden JohannGregor Mendel, zakladatel genetiky, kterýse narodil v Hynčicích, místní části obce Vražné. V zámeckém parku v Bartošovicích roste památný strom platan javorolistý, který patří k největším stromům tohoto druhuv České republice a podle dostupných dat mezi 6 největších v Evropě. Odhadovanéstáří platanu je 220 let. Krajina Poodří je krajinou, jakých zůstalo jen málo. Odpradávna byla místem setkávání kultur a myšlenek, svou tvář získávala úsilím generací, hospodařících v souladu s přírodou. Naším společným přáním je, aby Poodří zůstalo místem, kde se budou dobří lidéi nadále ku svému prospěchu i potěšení rádi setkávat.

Vytisknout