csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Zveme Vás do turistického regionu
pojmenovaného podle řeky Odry

Nespoutaný tok řeky Odry proudí v četných meandrech údolní nivou, která svými rozlehlými lukami, lužními lesy, rybníky a tůněmi působí tak, že se zde zastavil čas.

Každý návštěvník regionu má tak neskutečný pohled na přírodní skvosty regionu Poodří.

Řeka Odra je průvodcem této čarovné krajiny, která potěší srdce skutečných milovníků přírody, dobrodružství, sportu a odpočinku.

Chráněná krajinná oblast Poodří, jako srdce regionu, je mokřad evropského významu chráněný Ramsarskou úmluvou.

Místně region náleží k oblasti Novojičínska, které je nazýváno kulturní pokladnicí Severní Moravy.

Charakteristickým a krajinářsky významným prvkem Poodří jsou rybníky, o nichž jsou dochovány zmínky již z 15. století.

Malebnost krajiny dotvářejí rozlehlé louky lemované hlavatými vrbami a prastarými duby, strouhy, tůně a jezera ve starých ramenech řeky Odry.

Bartošovice

Bartosovice 60

Zámecký park a ...
Bartošovice – obec s místní části Hukovice se rozkládá podél Bartošovického potoka, v údolní nivě řeky Odry, v Chráněné krajinné oblasti Poodří. První písemné prameny, ve kterých se obec připomíná, jsou z let 1383 – 1398 v souvislosti s lánem, náležícímu k příborskému fojtství. K památkově nejhodnotnějším objektům patří zámek,, který se připomíná jako pozdně gotická tvrz již od roku 1480. Budova zámku prošla složitým stavebně historickým vývojem. Fasády, celkový vzhled a část cenného mobiliáře pochází z let 1869 – 1877. Uvnitř je zachováno množství prvků interiérové výbavy z 19. století. Reprezentativní prostory zámku jsou dnes využívány k pořádání svatebních obřadů, slavnostních hostin a seminářů. V zámeckém parku roste největší živý organizmus v České republice a to platan javorolistý, památný strom.
Platan javoroli...
Ve středu obce se nachází kostel sv. Petra a Pavla, který byl přestavěn v roce 1583. Dochovaly se zde náhrobní kameny držitelů panství – nejstarší z nich je z roku 1504. Vedle kostela stojí Meinertova hrobka, romantická stavba z 1. poloviny 19. století, jediná kopie knížecí hrobky ve Výmaru. Významnou osobností zdejší farnosti byl Jan Bayer, farář v obci v letech 1802 – 1830, který byl přítelem tehdejšího spolumajitele panství profesora Josefa Jiřího Meinerta a stejně jako on byl znalcem folkloristiky zdejšího kraje.
Hrobka rodiny M...
V blízkosti kostela je postavena bývalá fara, dnes sídlo Záchranné stanice pro volně žijící živočichy a centrum ekologické výchovy se stálou expozicí „Příroda a život v Poodří“. Jedná se o jednopatrovou stavbu z roku 1737. Každoročně se na přelomu června a července koná tradiční pouť. Oblíbený je výlov zdejších rybníků – Horního a Dolního, součástí jsou podzimní pooderské rybářské slavnosti s ochutnávkou rybích specialit. Návštěvník obce má možnost využít procházky pooderskou přírodou a to značenou Zámeckou naučnou stezkou, dlouhou 5 km, která má 12 zastavení.

Fotogalerie obce | Stránky obce

Tagy: Bartošovice

Vytisknout

Tipy na výlety

Muzeum Mor. brat.
Muzeum Moravských bratří - Suchdol n. O.
Muzeum Albrechtičky
Muzeum - Albrechtičky
Expozice M. Kravařska Bartošovice
Expozice M. Kravařska - Bartošovice
Muzeum J.G. Mendela
Muzeum J.G. Mendela
Muzeum Skotnice
Muzeum Skotnice
Muzeum Suchdolu n.O.
Muzeum Suchdolu n.O.
Agroturistika U Haitlů
Agroturistika U Haitlů - Bernartice n.O.
Záchranná stanice
Záchranná stanice - Bartošovice
Trnávka
Trnávka
Naučná stezka Kotvice
Naučná stezka Kotvice
Zámecká naučná stezka
Zámecká naučná stezka - Bartošovice
stezka Odra - niva
stezka Odra - niva Jistebník
Hončova hůrka
Hončova hůrka - Skotnice
cyklotrasa Skotnice
cyklotrasa Skotnice
Jistebnická rybniční soustava
Jistebnická rybniční soustava
Barokní zámek Kunín
Barokní zámek Kunín
Bartošovický vodní mlýn
Bartošovický vodní mlýn
Rozhledna Bílov
Rozhledna - Bílov
Vodácká vyjížďka
Vodácká vyjížďka - Bartošovice
Motokáry Albrechtičky
Motokáry - Albrechtičky

Ubytování v regionu

zámek Kunín

zámek Kunín

zámek Bartošovice

zámek Bartošovice

Suchdol nad Odrou

Suchdol nad Odrou

Sedlnice

Sedlnice

Vražné-Hynčice

Vražné-Hynčice

Albrechtičky

Albrechtičky