csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Zveme Vás do turistického regionu
pojmenovaného podle řeky Odry

Nespoutaný tok řeky Odry proudí v četných meandrech údolní nivou, která svými rozlehlými lukami, lužními lesy, rybníky a tůněmi působí tak, že se zde zastavil čas.

Každý návštěvník regionu má tak neskutečný pohled na přírodní skvosty regionu Poodří.

Řeka Odra je průvodcem této čarovné krajiny, která potěší srdce skutečných milovníků přírody, dobrodružství, sportu a odpočinku.

Chráněná krajinná oblast Poodří, jako srdce regionu, je mokřad evropského významu chráněný Ramsarskou úmluvou.

Místně region náleží k oblasti Novojičínska, které je nazýváno kulturní pokladnicí Severní Moravy.

Charakteristickým a krajinářsky významným prvkem Poodří jsou rybníky, o nichž jsou dochovány zmínky již z 15. století.

Malebnost krajiny dotvářejí rozlehlé louky lemované hlavatými vrbami a prastarými duby, strouhy, tůně a jezera ve starých ramenech řeky Odry.

  • Novinky
  • Zpráva z auditu projektů financovaných z dotačních titulů

Zpráva z auditu projektů financovaných z dotačních titulů

Vážení spoluobčané, ve dnech 15.-30.11.2010 byl proveden audit projektů financovaných z dotačních titulů.

 

Projekty na obci měl na starost pan Schroll Petr, který podal dne 8.11. 2010 výpověď a kterou pan Demeter Vladimír přijal (viz jiný článek).

Cíle auditu:

-ověřit stav a úplnost dokumentace vedené k zajištění dotačních titulů na projekty

-zjistit případné nedostatky a navrhnout jejich řešení pro provedení opatření před vypršením lhůt daných správci dotačních titulů

Kritéria auditu:

Jsou uvedena u jednotlivých projektů, jsou vztažena vždy na požadavky správce dotace (Ministerstvo pro místní rozvoj-MMR, Státní fond životního prostředí-SFŽP)

Neprověřované oblasti:

Dotační program Státního fondu rozvoje bydlení – úhrada povodňových škod občanům.


Závěry z auditu:

Obnova obecního majetku po povodních 2009.

Počet projektů: 27
Předávající stav: 6 projektů bez závad, 1 projekt s drobným pochybením

Ostatní projekty vykazují nedostatky jak v procesním řízení, po obsahové stránce a zejména nedostatky v TERMÍNECH předepsaných správcem dotace.

Většině těmto nedostatkům šlo předejít správným procesním přístupem.

Závěr:
U všech projektů je nutné provést kompletaci celé dokumentace, příslušné procesní náležitosti pro úspěšné získání dotace a v případě náležitostí požadovaných v Rozhodnutích o přidělení dotace zpracovat Závěrečné zprávy.

Audit provedl pan Ing. Jan Macháč – PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGEMENT


Pozn. Kompletní zpráva z auditu projektů včetně přehledu zajištění dotačních titulů je uložena na obecním úřadě.

-Jaromír Kadlec-
místostarosta obce

Vytisknout

Tipy na výlety

Muzeum Mor. brat.
Muzeum Moravských bratří - Suchdol n. O.
Muzeum Albrechtičky
Muzeum - Albrechtičky
Expozice M. Kravařska Bartošovice
Expozice M. Kravařska - Bartošovice
Muzeum J.G. Mendela
Muzeum J.G. Mendela
Muzeum Skotnice
Muzeum Skotnice
Muzeum Suchdolu n.O.
Muzeum Suchdolu n.O.
Agroturistika U Haitlů
Agroturistika U Haitlů - Bernartice n.O.
Záchranná stanice
Záchranná stanice - Bartošovice
Trnávka
Trnávka
Naučná stezka Kotvice
Naučná stezka Kotvice
Zámecká naučná stezka
Zámecká naučná stezka - Bartošovice
stezka Odra - niva
stezka Odra - niva Jistebník
Hončova hůrka
Hončova hůrka - Skotnice
cyklotrasa Skotnice
cyklotrasa Skotnice
Jistebnická rybniční soustava
Jistebnická rybniční soustava
Barokní zámek Kunín
Barokní zámek Kunín
Bartošovický vodní mlýn
Bartošovický vodní mlýn
Rozhledna Bílov
Rozhledna - Bílov
Vodácká vyjížďka
Vodácká vyjížďka - Bartošovice
Motokáry Albrechtičky
Motokáry - Albrechtičky

Ubytování v regionu

zámek Kunín

zámek Kunín

zámek Bartošovice

zámek Bartošovice

Suchdol nad Odrou

Suchdol nad Odrou

Sedlnice

Sedlnice

Vražné-Hynčice

Vražné-Hynčice

Albrechtičky

Albrechtičky