csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Zveme Vás do turistického regionu
pojmenovaného podle řeky Odry

Nespoutaný tok řeky Odry proudí v četných meandrech údolní nivou, která svými rozlehlými lukami, lužními lesy, rybníky a tůněmi působí tak, že se zde zastavil čas.

Každý návštěvník regionu má tak neskutečný pohled na přírodní skvosty regionu Poodří.

Řeka Odra je průvodcem této čarovné krajiny, která potěší srdce skutečných milovníků přírody, dobrodružství, sportu a odpočinku.

Chráněná krajinná oblast Poodří, jako srdce regionu, je mokřad evropského významu chráněný Ramsarskou úmluvou.

Místně region náleží k oblasti Novojičínska, které je nazýváno kulturní pokladnicí Severní Moravy.

Charakteristickým a krajinářsky významným prvkem Poodří jsou rybníky, o nichž jsou dochovány zmínky již z 15. století.

Malebnost krajiny dotvářejí rozlehlé louky lemované hlavatými vrbami a prastarými duby, strouhy, tůně a jezera ve starých ramenech řeky Odry.

  • Novinky
  • Převod správy drobných vodních toků na území obce

Převod správy drobných vodních toků na území obce

    V souvislosti s transformací Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) došlo k 1.1.2011 k převedení správy drobných vodních toků v rámci MSK do státních podniků Povodí Odry a Lesy České republiky.

   Současně s přechodem správy drobných vodních toků dochází rovněž k přechodu vodních děl a pozemků souvisejících s předmětnými drobnými vodními toky na nové správce a to v souladu s § 48 odst. 2 zák. č. 254/2001 Sb., v platném znění.

   ZVHS bude i nadále, v souladu se zřizovací listinou, vykonávat péči o hlavní odvodňovací zařízení a s tím související vodní díla, která jsou v majetku České republiky a se kterými je v souladu se zák. č. 219/2000 Sb., v platném znění, jako organizační složka státu, příslušná hospodařit.

Další nformace na www.zvhs.cz .

Přehled veškerých vodních toků vč. vodních nádrží a i malých vodních nádrží ( = Vodní nádrž Vražné dtto. "Rybník Pod Emauzy") s vyznačením jejich správy je od 1.1.2011 trvale zveřejňován na Vodohospodářském informačním portálu (www.voda.gov.cz) v sekci Evidence ISVS/vodní toky ( kliknutím na Povodí Odry ).

Vytisknout

Tipy na výlety

Muzeum Mor. brat.
Muzeum Moravských bratří - Suchdol n. O.
Muzeum Albrechtičky
Muzeum - Albrechtičky
Expozice M. Kravařska Bartošovice
Expozice M. Kravařska - Bartošovice
Muzeum J.G. Mendela
Muzeum J.G. Mendela
Muzeum Skotnice
Muzeum Skotnice
Muzeum Suchdolu n.O.
Muzeum Suchdolu n.O.
Agroturistika U Haitlů
Agroturistika U Haitlů - Bernartice n.O.
Záchranná stanice
Záchranná stanice - Bartošovice
Trnávka
Trnávka
Naučná stezka Kotvice
Naučná stezka Kotvice
Zámecká naučná stezka
Zámecká naučná stezka - Bartošovice
stezka Odra - niva
stezka Odra - niva Jistebník
Hončova hůrka
Hončova hůrka - Skotnice
cyklotrasa Skotnice
cyklotrasa Skotnice
Jistebnická rybniční soustava
Jistebnická rybniční soustava
Barokní zámek Kunín
Barokní zámek Kunín
Bartošovický vodní mlýn
Bartošovický vodní mlýn
Rozhledna Bílov
Rozhledna - Bílov
Vodácká vyjížďka
Vodácká vyjížďka - Bartošovice
Motokáry Albrechtičky
Motokáry - Albrechtičky

Ubytování v regionu

zámek Kunín

zámek Kunín

zámek Bartošovice

zámek Bartošovice

Suchdol nad Odrou

Suchdol nad Odrou

Sedlnice

Sedlnice

Vražné-Hynčice

Vražné-Hynčice

Albrechtičky

Albrechtičky