Marketingová strategie a organizace cestovního ruchu v turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko

V kategorii Marketingová strategie

Marketingová strategie a organizace cestovního ruchu

v turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko

Projekt „Marketingová strategie a organizace cestovního ruchu v turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko“ byl realizován za podpory ROP Moravskoslezsko, registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.2.00/08.00980.

Realizaci projektu je možné rozdělit do dvou fází:

  1. zpracování marketingové strategie pro turisticko oblast Poodří – Moravské Kravařsko včetně sestavení akčního plánu na období 2011/2012,
  2. realizace akčního plánu na období 2011/2012.

V rámci projektu byly realizovány tyto výstupy projektu:

Celkové výdaje projektu dle smlouvy o poskytnutí dotace činily 1 824 497,- Kč, přičemž z této částky bylo 30 00,- Kč zařazeno do nezpůsobilých výdajů. Maximální výše dotace z rozpočtu Regionální rady činila dle smlouvy o poskytnutí dotace 1 659 909,- Kč.

V březnu 2012 byl projekt fyzicky ukončen s celkovými skutečnými náklady ve výši 1 179 409,- Kč.


Fotogalerie:


Marketingová st...

Vytisknout